Brievenbus Webshop is onderdeel van Webcompanies BV.

Hoofdkantoor:
Webcompanies BV
Kerkpad 15
6961 GK Eerbeek

Winkel en afhaalbalie:
Webcompanies Store BV
Stuyvenburchstraat 143
6961 CV Eerbeek

Internet:
www.brievenbuswebshop.nl

Email:
info@brievenbuswebshop.nl

Bankgegevens:
Banknummer: 15.93.35.310 ten name van Brievenbus Webshop
Plaats: Eerbeek
IBAN Code: NL62 RABO 0159 3353 10
BIC Code: RABONL2U

KVK Nummer: 55422322 te Apeldoorn
BTW Nummer: 851702612.B01

Copyright 2018
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij de Brievenbuswebshop.nl, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Brievenbuswebshop.nl.