Brievenbus Webshop is onderdeel van Webcompanies BV.

Hoofdkantoor, showroom + afhaalbalie:
Webcompanies BV
Brinkhorst 25
7207 BK Zutphen

Internet:
www.brievenbuswebshop.nl

Email:
info@brievenbuswebshop.nl

Bankgegevens:
IBAN nummer: NL60 RABO 0308 8133 16 ten name van Webcompanies B.V. 
BIC Code: RABONL2U

Plaats: Zutphen

KVK Nummer: 55422322 
BTW Nummer: 851702612.B01


webcompaniesCopyright 2024
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij de Brievenbuswebshop.nl, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Brievenbuswebshop.nl.